Agaphantus Africanus Nana

Tipus de Planta: plantes bulboses o rizomàtiques.
Color: blanc. blau.
Sol Sombra: ombra. sol.
Peren Caduca: peren.
Test: 
5 L
Preu: 
6,00€
Altres: 
Refloridors