Clivia Miniata

Tipus de Planta: plantes bulboses o rizomàtiques.
Color: taronja.
Sol Sombra: ombra.
Fulla: verda. atropurpúrea.
Peren Caduca: peren.