Convallaria Majalis (Muguet)

Tipus de Planta: plantes ombra.
Color: blanc.
Sol Sombra: ombra.
Peren Caduca: caduca.
Test: 
1,5 L
Preu: 
6,00€