Crinum Bulbispermum

Tipus de Planta: plantes bulboses o rizomàtiques.
Color: blanc.
Sol Sombra: sol.
Peren Caduca: peren.
Test: 
8L
Preu: 
10,00€
Altres: 
3 o 4 bulbs