Iris Japonica

Tipus de Planta: plantes bulboses o rizomàtiques.
Sol Sombra: ombra.
Peren Caduca: peren.
Test: 
3 L