Myrtus Communis

Tipus de Planta: petits arbusts.
Color: blanc.
Sol Sombra: sol.
Fulla: verda.
Test: 
1,5 L
Preu: 
4,00€